Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
   
 

"ALISA"

adresa: A. Marodića bb, Aleksandrovo
telefon: 024/ 566-777
šef vrtića: Laušev Gordana
mob: 065/ 9-64-64-01
radno vreme: celodnevni boravak:
5,40-16,40
poludnevni boravak:
14,00-19,00
     
   
     
 

 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

     
 

           uzrast
jezik

mlađa
3-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

ukupno

srpski 1 1 2 2 0 6
mađarski 0 0 0 0 0 0
hrvatski 0 0 0 0 0 0
srpsko-mađarski 0 0 0 0 0 0
ukupno 1 1 2 2 0 6
 
     
   

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

     
 
 

srpski

mađarski

hrvatski

srpsko-hrvatski

ukupno

broj grupa 2 0 0 0 2
 
     
   

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

     
 
 

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 0 14 0 5 19
 
     
   

Stručna služba

rukovodilac: MIRJANA GURINOVIĆ
telefon: 024/ 54-62-10
mob: 065/ 9-64-64-00
   
pedagog: VIOLETA VRCELJ ODRI
telefon: 024/ 64-64-23
mob: 065/ 9-64-64-82
   
psiholog: MILANA JOVIČEVIĆ
telefon: 024/ 64-64-05
mob: 065/ 9-64-64-76
   
logoped: JASNA SKENDEROVIĆ
telefon: 024/ 64-64-05
mob: 065/ 9-64-64-80
   
socijalni radnik: ZOLTAN ŠURANJI
telefon: 024/ 64-64-29
   
zamena: SANDRA ZEKIĆ
telefon: 024/ 64-64-27
mob: 065/ 9-64-65-05
   
glavna medicinska sestra: ANDREA VLAOVIĆ
telefon: 024/ 52-72-80
mob: 065/ 9-64-64-86
   
saradnik za likovno: LJUBICA SUTUROVIĆ
telefon: 024/ 55-50-78
mob: 065/ 9-64-64-74
   
animator kulturnih aktivnosti: ARSEN ĆOSIĆ
telefon: 024/ 55-50-78
mob: 065/ 9-64-64-74

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Dete, vaspitač i matematika
- Čuvari osmeha
- Razvoj samopoštovanja putem kooperativne komunikacije
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na mađarskom jeziku

izgled vrtića

Vrtić ima 7 soba, prostoriju za vaspitače, veliko zatvoreno dvoriše sa rekvizitima i peščanikom.