Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
   
 

"ALISA"

adresa: A Marodića bb
telefon: 024/ 566-777
šef vrtića: Gordana Laušev
mob: 065 9 646401
radno vreme: 5,40-16,40
     
   
     
 

 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

     
 

           uzrast
jezik

mlađa
3-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

ukupno

srpski 1 1 2 2 0 6
mađarski 0 0 0 0 0 0
hrvatski 0 0 0 0 0 0
srpsko-mađarski 0 0 0 0 0 0
ukupno 1 1 2 2 0 6
 
     
   

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

     
 
 

srpski

mađarski

hrvatski

srpsko-hrvatski

ukupno

broj grupa 2 0 0 0 2
 
     
   

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

     
 
 

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 0 14 0 5 19
 
     
   

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Mirjana Gurinović
telefon: 024/ 546-210
mob: 065 9 646400
   
Pedagog: Violeta Vrcelj Odri
telefon: 024/ 646-423
mob: 065 9 646482
   
Psiholog: Dijana Kopunović Torma
telefon: 024/ 646-424
mob: 065 9 646477
   
Logoped: Jasna Skenderović
telefon: 024/ 646-405
mob: 065 9 646480
   
Medicinska sestra na preventivi: Andrea Vlaović
telefon: 024/ 527-280
mob: 065 9 646486
   
Saradnik za likovno: Ljubica Suturović
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646474
   
Animator kulturnih aktivnosti: Arsen Ćosić
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646473

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Dete, vaspitač i matematika
- Čuvari osmeha
- Razvoj samopoštovanja putem kooperativne komunikacije
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na mađarskom jeziku

izgled vrtića

Vrtić ima 7 soba, prostoriju za vaspitače, veliko zatvoreno dvoriše sa rekvizitima i peščanikom.