Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
   
 

"DUGA"
Hajdukovo

adresa: Hajdukovo - Š. Petefija 2
telefon: 024/ 758-408
šef vrtića: Eva Kopas
mob: 065/ 9-64-64-21
radno vreme: 7,30-12,30
     
   
     
   

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

     
 
 

srpski

mađarski

hrvatski

srpsko-hrvatski

ukupno

broj grupa 0 1 0 0 1
 
     
   

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

     
 
 

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 0 1 0 1 2
 
     
   

Stručna služba

rukovodilac: EMA HUSAR
telefon: 024/ 54-62-10
mob: 065/ 9-64-64-20
   
pedagog: ERŽEBET BEDROSIAN
telefon: 024/ 64-64-31
mob: 065/ 9-64-64-69
   
psiholog: BISERKA JOVANOVIĆ
telefon: 024/ 64-64-25
mob: 065/ 9-64-64-75
   
logoped: MARTA PERTET
telefon: 024/ 64-64-28
mob: 065/ 9-64-64-79
   
socijalni radnik: ZOLTAN ŠURANJI
telefon: 024/ 64-64-29
   
zamena: SANDRA ZEKIĆ
telefon: 024/ 64-64-27
mob: 065/ 9-64-65-05
   
glavna medicinska sestra: EVA TOMEK
telefon: 024/ 52-72-80
mob: 065/ 9-64-64-14
   
saradnik za likovno: LJUBICA SUTUROVIĆ
telefon: 024/ 55-50-78
mob: 065/ 9-64-64-74
   
animator kulturnih aktivnosti: ARSEN ĆOSIĆ
telefon: 024/ 55-50-78
mob: 065/ 9-64-64-74

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

Razvoj komunikativnih sposobnosti na nematernjem jeziku

izgled vrtića

Vrtić ima jednu sobu za boravak dece, veliko i travnato dvorište