Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
   
 

"LANE"
Rata, Bajmok

adresa: OŠ "Vuk Karadžić" P. Baje bb, Bajmok
telefon: 024/ 762-178
šef vrtića: Kata Maravić
mob: 065/ 9-64-64-10
radno vreme: 7,30-12,30
     
     
     
   

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

     
 
 

srpski

mađarski

hrvatski

srpsko-hrvatski

ukupno

broj grupa 1 0 0 0 1
 
     
   

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

     
 
 

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 0 1 0 0 1
 
     
   

Stručna služba

rukovodilac: MIRJANA GURINOVIĆ
telefon: 024/ 54-62-10
mob: 065/ 9-64-64-00
   
pedagog: JASMINA KUKIĆ
telefon: 024/ 64-64-33
mob: 065/ 9-64-64-78
   
psiholog: MILANA JOVIČEVIĆ
telefon: 024/ 64-64-05
mob: 065/ 9-64-64-76
   
logoped: JASNA SKENDEROVIĆ
telefon: 024/ 64-64-05
mob: 065/ 9-64-64-80
   
socijalni radnik: ZOLTAN ŠURANJI
telefon: 024/ 64-64-29
   
zamena: SANDRA ZEKIĆ
telefon: 024/ 64-64-27
mob: 065/ 9-64-65-05
   
glavna medicinska sestra: EVA TOMEK
telefon: 024/ 52-72-80
mob: 065/ 9-64-64-14
   
saradnik za likovno: LJUBICA SUTUROVIĆ
telefon: 024/ 55-50-78
mob: 065/ 9-64-64-74
   
animator kulturnih aktivnosti: ARSEN ĆOSIĆ
telefon: 024/ 55-50-78
mob: 065/ 9-64-64-74