Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
   
 

"LANE"
Rata, Bajmok

adresa: OŠ" Vuk Karadžić" P.Baje bb, Bajmok
telefon: 024/ 762-178
šef vrtića: Ana Maravić
mob: 065 9 646410
radno vreme: 7,30 - 12,30
     
     
     
   

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

     
 
 

srpski

mađarski

hrvatski

srpsko-hrvatski

ukupno

broj grupa 1 0 0 0 1
 
     
   

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

     
 
 

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 0 1 0 0 1
 
     
   

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Mirjana Gurinović
telefon: 024/ 546-210
mob: 065 9 646400
   
Pedagog: Violeta Vrcelj Odri
telefon: 024/ 646-423
mob: 065 9 646482
   
Psiholog: Dijana Kopunović Torma
telefon: 024/ 646-424
mob: 065 9 646477
   
Logoped: Jasna Skenderović
telefon: 024/ 646-405
mob: 065 9 646480
   
Medicinska sestra na preventivi: Tomek Eva
telefon: 024/ 527-280
mob: 065 9 646414
   
Saradnik za likovno: Ljubica Suturović
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646474
   
Animator kulturnih aktivnosti: Arsen Ćosić
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646473