Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
   
 

"LASTAVICA"

adresa: D. Mišovića 21
telefon: 024/ 524-862, 534-118
šef vrtića: Marija Šustran
mob: 065/ 9-64-64-29
radno vreme: 5,40-16,40
     
   
     
   

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja JASLENIH GRUPA po uzrastu

     
 
 

jasle I
12-24 m

jasle II
24-36 m

mešovite jasle
12-36 m

ukupno

broj grupa 0 1 0 1
 
     
 

 

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

     
 

           uzrast
jezik

mlađa
3-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

ukupno

srpski 1 1 1 1 1 5
mađarski 0 0 0 0 0 0
hrvatski 0 0 0 0 0 0
srpsko-mađarski 0 0 0 0 0 0
ukupno 1 1 1 1 1 5
 
     
   

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

     
 
 

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 1 11 0 4 16
 
     
   

Stručna služba

rukovodilac: EMA HUSAR
telefon: 024/ 54-62-10
mob: 065/ 9-64-64-20
   
pedagog: VIOLETA VRCELJ ODRI
telefon: 024/ 64-64-23
mob: 065/ 9-64-64-82
   
psiholog: MILANA JOVIČEVIĆ
telefon: 024/ 64-64-05
mob: 065/ 9-64-64-76
   
logoped: MARTA PERTET
telefon: 024/ 64-64-28
mob: 065/ 9-64-64-79
   
socijalni radnik: ZOLTAN ŠURANJI
telefon: 024/ 64-64-29
   
zamena: SANDRA ZEKIĆ
telefon: 024/ 64-64-27
mob: 065/ 9-64-65-05
   
glavna medicinska sestra: EVA TOMEK
telefon: 024/ 52-72-80
mob: 065/ 9-64-64-14
   
saradnik za likovno: LJUBICA SUTUROVIĆ
telefon: 024/ 55-50-78
mob: 065/ 9-64-64-74
   
animator kulturnih aktivnosti: ARSEN ĆOSIĆ
telefon: 024/ 55-50-78
mob: 065/ 9-64-64-74

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Čuvari osmeha
- Dete, vaspitač i matematika
- Razvoj samopoštovanja putem kooperativne komunikacije
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na engleskom jeziku "Teddies and Bunnies"

izgled vrtića

Vrtić ima 6 soba za boravak dece, dve prostorije za vaspitače, veliko zatvoreno dvoriše sa rekvizitima i peščanikom.