Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
 
 

"MALI PRINC"

adresa: Sutjeska 82
telefon: 024/ 527-157
šef vrtića: Gabrijela Buljovčić
mob: 065 9 646419
radno vreme: 7,00-17,00
     
   
     
   

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

     
 
 

srpski

mađarski

hrvatski

srpsko-hrvatski

ukupno

broj grupa 1 1 0 0 2
 
     
   

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

     
 
 

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 0 2 0 0,5 2,5
 
     
   

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Dajana Šimić
telefon: 024/ 646-415
mob: 065 9 646455
   
Pedagog: Jasmina Kukić
telefon: 024/ 646433
mob: 065 9 646478
   
Pedagog: Eržebet Bedrosian
telefon: 024/ 646-431
mob: 065 9 6464 69
   
Psiholog: Milana Jovićević
telefon: 024/ 646-430
mob: 065 9 646476
   
Psiholog: Biserka Jovanović
telefon: 024/ 646-425
mob: 065 9 646475
   
Logoped: Jasna Skenderović
telefon: 024/ 646-405
mob: 065 9 646480
   
Medicinska sestra na preventivi: Andrea Vlaović
telefon: 024/ 527-280
mob: 065 9 646486
   
Saradnik za likovno: Ljubica Suturović
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646474
   
Animator kulturnih aktivnosti: Arsen Ćosić
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646473