Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
 
 

"MASLAČAK"

adresa: Cara Lazara 13
telefon: 063/ 598-804
šef vrtića: Smilja Horvat
mob: 065/ 9-64-64-57
radno vreme: 7,00-17,30
     
   
     
   

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

     
 
 

srpski

mađarski

hrvatski

srpsko-hrvatski

ukupno

broj grupa 1 1 0 0 2
 
     
   

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

     
 
 

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 0 2 0 0 2
 
     
   

Stručna služba

rukovodilac: DAJANA ŠIMIĆ
telefon: 024/ 52-61-72
mob: 065/ 9-64-64-55
   
pedagog: JASMINA KUKIĆ
telefon: 024/ 64-64-33
mob: 065/ 9-64-64-78
   
Psiholog: Dijana Kopunović Torma
telefon: 024/ 646-424
mob: 065 9 646477
   
Logoped: Jasna Skenderović
telefon: 024/ 646-405
mob: 065 9 646480
   
Logoped: Marta Pertet
telefon: 024/ 646-428
mob: 065 9 646479
   
Socijalni radnik: Zoltan Šuranji
telefon: 024/ 646-429
   
zamenjuje: sekretar Sandra Zekić
telefon: 024/ 646-427
mob: 065 9 646405
   
Medicinska sestra na preventivi: Andrea Vlaović
telefon: 024/ 527-280
mob: 065 9 646486
   
Saradnik za likovno: Ljubica Suturović
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646474
   
Animator kulturnih aktivnosti: Arsen Ćosić
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646473