Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
   
 

"PERA DETLIĆ"

adresa: Beogradski put 47, Ker
telefon: 024/ 525-791
šef vrtića: Marica Abramović
mob: 065/ 9-64-64-43
radno vreme: 5,40-18,00
     
   
     
 

 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

     
 

           uzrast
jezik

mlađa
3-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

ukupno

srpski 0 0 0 0 2 2
 
     
 

 

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

     
 
 

srpski

mađarski

hrvatski

srpsko-hrvatski

ukupno

broj grupa 2 1 0 0 3
 
     
   

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

     
 
 

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 0 7 0 2 9
 
     
   

Stručna služba

rukovodilac: DAJANA ŠIMIĆ
telefon: 024/ 52-61-72
mob: 065/ 9-64-64-55
   
pedagog: VIOLETA VRCELJ ODRI
telefon: 024/ 64-64-23
mob: 065/ 9-64-64-82
   
psiholog: DIJANA KOPUNOVIĆ
telefon: 024/ 646-424
mob: 065/ 9-64-64-77
   
logoped: JASNA SKENDEROVIĆ
telefon: 024/ 64-64-05
mob: 065/ 9-64-64-80
   
socijalni radnik: ZOLTAN ŠURANJI
telefon: 024/ 64-64-29
   
zamena: SANDRA ZEKIĆ
telefon: 024/ 64-64-27
mob: 065/ 9-64-65-05
   
glavna medicinska sestra: ANDREA VLAOVIĆ
telefon: 024/ 52-72-80
mob: 065/ 9-64-64-86
   
saradnik za likovno: LJUBICA SUTUROVIĆ
telefon: 024/ 55-50-78
mob: 065/ 9-64-64-74
   
animator kulturnih aktivnosti: ARSEN ĆOSIĆ
telefon: 024/ 55-50-78
mob: 065/ 9-64-64-74

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- "Easy English" - engleski jezik
- Dete, vaspitač i matematika
- Inkluzivni program

izgled vrtića

Vrtić poseduje 2 prostorije za boravak dece, malu kuhinju, zatvoreno dvorište sa peščanikom.