Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
   
 

"SANDA MARJANOVIĆ"

adresa: Pazinska 4, Prozivka
telefon: 024/ 555-538, 555-592
šef vrtića: Nataša Vrapčević
mob: 065/ 9-64-64-02
radno vreme: 5,40-16,40
     
   
     

Aktivnosti vrtića >>

 

 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja JASLENIH GRUPA po uzrastu

     
 
 

jasle I
12-24 m

jasle II
24-36 m

mešovite jas
12-36 m

ukupno

broj grupa 1,5 0 0 1,5
 
     
 

 

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

     
 

           uzrast
jezik

mešovita
2-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

ukupno

srpski 1 1 0 1 1 4
mađarski 0 0 0 0 0 0
hrvatski 0 0 0 0 0 0
srpsko-engleski 0 0 0 0 2 2
ukupno 1 1 0 1 3 6
 
     
   

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

     
 
 

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 3 11+2 0 5,6 21,6
 
     
   

Stručna služba

rukovodilac: MIRJANA GURINOVIĆ
telefon: 024/ 54-62-10
mob: 065/ 9-64-64-00
   
pedagog: VIOLETA VRCELJ ODRI
telefon: 024/ 64-64-23
mob: 065/ 9-64-64-82
   
psiholog: DIJANA KOPUNOVIĆ
telefon: 024/ 646-424
mob: 065/ 9-64-64-77
   
logoped: JASNA SKENDEROVIĆ
telefon: 024/ 64-64-05
mob: 065/ 9-64-64-80
   
socijalni radnik: ZOLTAN ŠURANJI
telefon: 024/ 64-64-29
   
zamena: SANDRA ZEKIĆ
telefon: 024/ 64-64-27
mob: 065/ 9-64-65-05
   
glavna medicinska sestra: ANDREA VLAOVIĆ
telefon: 024/ 52-72-80
mob: 065/ 9-64-64-86
   
saradnik za likovno: LJUBICA SUTUROVIĆ
telefon: 024/ 55-50-78
mob: 065/ 9-64-64-74
   
animator kulturnih aktivnosti: ARSEN ĆOSIĆ
telefon: 024/ 55-50-78
mob: 065/ 9-64-64-74

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Razvoj samopoštovanje putem kooperativne komunikacije
- Dete, vaspitač i matematika
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na engleskom jeziku "Teddies and Bunnies"
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na mađarskom jeziku
- Kad deca osmišljavaju igre
- Čuvari osmeha
- Organizovanje rođendana

izgled vrtića

Vrtić poseduje 7 soba, mali likovni atelje, istraživačku radionicu, veliku trpezariju, kuhinju, prostoriju za vaspitače, kancelariju za pedagoga i psihologa. U sklopu vrtića je veliko travnato dvorište sa rekvizitima i malim brdom.