Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
   
 

"SANDA MARJANOVIĆ"

adresa: Pazinska 4
telefon: 024/ 555-538, 024/ 555-592
šef vrtića: Nataša Vrapčević
mob: 065 9 646402
radno vreme: 05,40-16,40
     
   
     

Aktivnosti vrtića >>

 

 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja JASLENIH GRUPA po uzrastu

     
 
 

jasle I
12-24 m

jasle II
24-36 m

mešovite jas
12-36 m

ukupno

broj grupa 1,5 0 0 1,5
 
     
 

 

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

     
 

           uzrast
jezik

mešovita
2-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

ukupno

srpski 1,5 1 0 0 2 4,5
mađarski 0 0 0 0 0 0
hrvatski 0 0 0 0 0 0
srpsko-engleski 0 0 0 1 1 2
ukupno 1,5 1 0 1 3 6,5
 
     
   

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

     
 
 

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 3 11+2 0 5,6 21,6
 
     
   

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Mirjana Gurinović
telefon: 024/ 546-210
mob: 065 9 646400
   
Pedagog: Violeta Vrcelj Odri
telefon: 024/ 646-423
mob: 065 9 646482
   
Psiholog: Dijana Kopunović Torma
telefon: 024/ 646-424
mob: 065 9 646477
   
Logoped: Jasna Skenderović
telefon: 024/ 646-405
mob: 065 9 646480
   
Socijalni radnik: Zoltan Šuranji
telefon: 024/ 646-429
   
zamenjuje: sekretar Sandra Zekić
telefon: 024/ 646-427
mob: 065 9 646405
   
Medicinska sestra na preventivi: Andrea Vlaović
telefon: 024/ 527-280
mob: 065 9 646486
   
Saradnik za likovno: Ljubica Suturović
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646474
   
Animator kulturnih aktivnosti: Arsen Ćosić
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646473

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Razvoj samopoštovanje putem kooperativne komunikacije
- Dete, vaspitač i matematika
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na engleskom jeziku "Teddies and Bunnies"
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na mađarskom jeziku
- Kad deca osmišljavaju igre
- Čuvari osmeha
- Organizovanje rođendana

izgled vrtića

Vrtić poseduje 7 soba, mali likovni atelje, istraživačku radionicu, veliku trpezariju, kuhinju, prostoriju za vaspitače, kancelariju za pedagoga i psihologa. U sklopu vrtića je veliko travnato dvorište sa rekvizitima i malim brdom.