Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
   
 

"ŠUMICA"

adresa: Banijska bb
telefon: 024/ 646-406
646-404
646-403
646-402
šef vrtića: Nataša Stojić - 065/ 9-64-64-04
Kornelija Čorba - 065/ 9-64-64-05
radno vreme: 5,40 - 16,40 i 12,00 - 22,00
     
   
     
   

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

     
 

           uzrast
jezik

mlađa
3-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

popodnevna grupa - zabavište

ukupno
srpski 2 2 2 2 1 1 10
mađarski 0 1 0 1 0 0 2
hrvatski 0 0 0 0 0 0 0
srpsko-mađarski 1 1 1 1 0 0 4
ukupno 3 4 3 4 1 1 16
 
     
   

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

     
 
 

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 3 29 0 13 45
 
     
   

Stručna služba

rukovodilac: MIRJANA GURINOVIĆ
telefon: 024/ 54-62-10
mob: 065/ 9-64-64-00
   
pedagog: ERŽEBET BEDROSIAN
telefon: 024/ 64-64-31
mob: 065/ 9-64-64-69
   
pedagog: BILJANA BOŠNJAK
telefon: 024/ 646-434
mob: 065/ 9-64-64-16
   
psiholog: DIJANA KOPUNOVIĆ
telefon: 024/ 646-424
mob: 065/ 9-64-64-77
   
psiholog: MILANA JOVIČEVIĆ
telefon: 024/ 64-64-05
mob: 065/ 9-64-64-76
   
psiholog: BISERKA JOVANOVIĆ
telefon: 024/ 64-64-25
mob: 065/ 9-64-64-75
   
logoped: JASNA SKENDEROVIĆ
telefon: 024/ 64-64-05
mob: 065/ 9-64-64-80
   
socijalni radnik: ZOLTAN ŠURANJI
telefon: 024/ 64-64-29
   
zamena: SANDRA ZEKIĆ
telefon: 024/ 64-64-27
mob: 065/ 9-64-65-05
   
glavna medicinska sestra: EVA TOMEK
telefon: 024/ 52-72-80
mob: 065/ 9-64-64-14
   
saradnik za likovno: LJUBICA SUTUROVIĆ
telefon: 024/ 55-50-78
mob: 065/ 9-64-64-74
   
animator kulturnih aktivnosti: ARSEN ĆOSIĆ
telefon: 024/ 55-50-78
mob: 065/ 9-64-64-74

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Dete, vaspitač i matematika
- Vrtić po meri deteta - inkluzivni program
- "Teddies and Bunnies" - engleski jezik
- "Easy English" - engleski jezik
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na nematernjem jeziku u dvojezičnim grupama
- Čuvari osmeha
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na nematernjem jeziku (srpski, mađarski)
- Muzička radionica - hor i orkestar
- Jaslice kao mesto življenja dece

izgled vrtića

Vrtić ima 21 sobu za boravak dece, trepezariju, fiskulturnu salu, kabinet za muzičku radionicu, veliko ograđeno dvorište sa rekvizitima, peščanikom, travnatom površinom. U objektu je smeštena centralna kuhinja.