Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
   
 

"ŠUMICA"

adresa: Banijska bb
telefon: 024/ 646-406
646-404
646-403
646-402
šef vrtića: Nataša Stojić - 065/ 9-64-64-04
Kornelija Čorba - 065/ 9-64-64-05
radno vreme: 5,40 - 16,40 i 12,00 - 22,00
     
   
     
   

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja JASLENIH GRUPA po uzrastu

     
 
 

jasle I
12-24 m

jasle II
24-36 m

mešovite jasle
12-36 m

ukupno

broj grupa 0 3 0 3
 
     
 

 

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

     
 

           uzrast
jezik

mlađa
3-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

popodnevna grupa - zabavište

ukupno
srpski 2 2 2 2 0 1 9
mađarski 0 0 0 1 1 0 2
hrvatski 0 0 0 1 0 0 1
srpsko-mađarski 1 1 1 1 0 0 4
ukupno 3 3 3 5 1 1 16
 
     
   

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

     
 
 

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 3 35 0 12 50
 
     
   

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Mirjana Gurinović
telefon: 024/ 546-210
mob: 065 9 646400
   
Pedagog: Eržebet Bedrosian
telefon: 024/ 646-431
mob: 065 9 6464 69
   
Pedagog: Biljana Bošnjak
telefon: 024/ 646-434
mob: 065 9 646416
   
Psiholog: Dijana Kopunović Torma
telefon: 024/ 646-424
mob: 065 9 646477
   
Psiholog: Biserka Jovanović
telefon: 024/ 646-425
mob: 065 9 646475
   
Logoped: Jasna Skenderović
telefon: 024/ 646-405
mob: 065 9 646480
   
Medicinska sestra na preventivi: Tomek Eva
telefon: 024/ 527-280
mob: 065 9 646414
   
Saradnik za likovno: Ljubica Suturović
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646474
   
Animator kulturnih aktivnosti: Arsen Ćosić
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646473

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Dete, vaspitač i matematika
- Vrtić po meri deteta - inkluzivni program
- "Teddies and Bunnies" - engleski jezik
- "Easy English" - engleski jezik
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na nematernjem jeziku u dvojezičnim grupama
- Čuvari osmeha
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na nematernjem jeziku (srpski, mađarski)
- Muzička radionica - hor i orkestar
- Jaslice kao mesto življenja dece

izgled vrtića

Vrtić ima 21 sobu za boravak dece, trepezariju, fiskulturnu salu, kabinet za muzičku radionicu, veliko ograđeno dvorište sa rekvizitima, peščanikom, travnatom površinom. U objektu je smeštena centralna kuhinja.