Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
 
 

"SUNCE"
Novi Žednik

adresa: OŠ "Bosa Milićević", N. Žednik
telefon: 024/ 785-026
šef vrtića: Nada Milanković
mob: 065/ 9-64-64-52
radno vreme: 7,00-17,45
     
   
     
   

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

     
 
 

srpski

mađarski

hrvatski

srpsko-hrvatski

ukupno

broj grupa 2 0 0 0 2
 
     
   

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

     
 
 

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 0 2 0 0 2
 
     
   

Stručna služba

rukovodilac: DAJANA ŠIMIĆ
telefon: 024/ 52-61-72
mob: 065/ 9-64-64-55
   
pedagog: VIOLETA VRCELJ ODRI
telefon: 024/ 64-64-23
mob: 065/ 9-64-64-82
   
psiholog: MILANA JOVIČEVIĆ
telefon: 024/ 64-64-05
mob: 065/ 9-64-64-76
   
logoped: JASNA SKENDEROVIĆ
telefon: 024/ 64-64-05
mob: 065/ 9-64-64-80
   
socijalni radnik: ZOLTAN ŠURANJI
telefon: 024/ 64-64-29
   
zamena: SANDRA ZEKIĆ
telefon: 024/ 64-64-27
mob: 065/ 9-64-65-05
   
glavna medicinska sestra: ANDREA VLAOVIĆ
telefon: 024/ 52-72-80
mob: 065/ 9-64-64-86
   
saradnik za likovno: LJUBICA SUTUROVIĆ
telefon: 024/ 55-50-78
mob: 065/ 9-64-64-74
   
animator kulturnih aktivnosti: ARSEN ĆOSIĆ
telefon: 024/ 55-50-78
mob: 065/ 9-64-64-74

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Dete, vaspitač i matematika

izgled vrtića

Jedna soba za boravak dece je smeštena u zgradi škole.